คอร์ด A อูคูเลเล่
ตารางคอร์ดอูคูเลเล่ Ezyukulele

คอร์ด A อูคูเลเล่

ตารางคอร์ดอูคูเลเล่ ค้นหาและฟังเสียงคอร์ดได้

เวลาที่เผยแพร่ :

วิธีอ่านตารางคอร์ดอูคูเลเล่

หลักในการอ่านตารางคอร์ดของอูคูเลเล่นั้น เพียงแค่เราเข้าใจความหมายของสัญลักษณ์ต่างๆ ในภาพ ก็สามารถที่จะกดคอร์ดเองได้ ง่ายๆเลยครับ มีอะไรบ้างที่ควรจะรู้และเข้าใจ พื้นฐานที่สำคัญเกี่ยวกับวิธีการอ่านตารางคอร์ดอูคูเลเล่ และสามารถค้นหาและฟังเสียงคอร์ดอูคูเลเล่ต่างๆ ได้จากด่านล่าง

  • เส้นของตารางคอร์ด
  • ตัวเลขที่อยู่บนเส้นของตาราง

วิธีอ่านตารางคอร์ด

เส้นของตารางคอร์ด

ในส่วนของเส้นของตารางคอร์ด จะทำหน้าที่บอกสายของอูคูเลเล่ และบอกช่องของอูคูเลเล่ โดยเส้นแนวตั้งของตารางคือ สายของของอูคูเลเล่ เส้นบนตารางด้านขวาคือ สายที่ 1 หรือสายล่างสุดของอูคูเลเล่ ไล่ขึ้นมาทางด้านซ้ายก็จะเป็นสาย 2, 3, และ 4 ส่วนเส้นแนวนอนของตารางจะทำหน้าที่แบ่งช่อง(เฟรต) ของอูคูเลเล่ โดยช่องบนสุดของตารางคือ ช่องที่ 1 หรือเฟรตที่ 1 ของอูคูเลเล่ นั่นเอง

ตัวเลขที่อยู่บนเส้นของตาราง

เลขที่ใช้แทนนิ้วมือบนตารางคอร์ด

ตัวเลขบนที่อยู่บนเส้นของตารางคือ เลขที่ใช้กำกับนิ้วมือซ้ายของเราที่มีหน้าที่ในการกดสายหรือกดคอร์ดนั่นเอง

  • เลข 1 = นิ้วชี้
  • เลข 2 = นิ้วกลาง
  • เลข 3 = นิ้วนาง
  • เลข 4 = นิ้วก้อย
คอร์ด A อูคูเลเล่
คอร์ด A7 อูคูเลเล่
คอร์ด Am7 อูคูเลเล่
คอร์ด Bm อูคูเลเล่
คอร์ด Bm7 อูคูเลเล่
คอร์ด C7 อูคูเลเล่
คอร์ด Cmaj7 อูคูเลเล่
คอร์ด D อูคูเลเล่
คอร์ด D7 อูคูเลเล่
คอร์ด Dm อูคูเลเล่
คอร์ด E อูคูเลเล่
คอร์ด E7 อูคูเลเล่
คอร์ด Em อูคูเลเล่
คอร์ด F#m อูคูเลเล่
คอร์ด Gm อูคูเลเล่
คอร์ด G7 อูคูเลเล่
คอร์ด G อูคูเลเล่
คอร์ด F อูคูเลเล่
คอร์ด Am อูคูเลเล่
คอร์ด C อูคูเลเล่